Betingelser og vilkår

 • Ved at oprette dig som medlem tilmelder du dig samtidigt til nyhedsmails fra Vild Med Mad. Nyhedsmailen og anden form for kommunikation kan altid af- og tilmeldes under din personlige side.
 • Alle personlige data bliver behandlet fortroligt og bliver ikke videregivet uden din accept. Læs også vores Privacy Policy.
 • Vild Med Mad forbeholder sig ret til at føre log på IP-adressen og i tilfælde af misbrug af siden eller lovovertrædelser, vil medlemmet blive anmeldt til politiet og den pågældende internetudbyder.
 • Vild Med Mad kan ikke gøres økonomisk ansvarlig for tab af materiale, som du har tilføjet siden.
 • Vild Med Mad forbeholder sig ret til at slette medlemmer, der udnytter siden kommercielt, er anstødende eller diskriminerende.
 • Ved tilføjelse af materiale til Vild Med Mad, har du det fulde ansvar for at materialet ikke krænker immaterielle rettigheder.
 • Når du tilføjer materiale til Vild Med Mad, giver du Vild Med Mad en tidsubegrænset ret, men ikke pligt, til at offentliggøre dit materiale. Du beholder således rettighederne til dit materiale og kan vælge at offentliggøre den på anden vis. Vild Med Mad forbeholder sig retten til at korrigere i det tilføjede materiale (f.eks. stave- og grammatikfejl og præsentationsmåden).
 • Vild Med Mad forbeholder sig til enhver tid ret til, men er ikke forpligtet til, at fjerne opskrifter, kommentarer og andre bidrag, hvis Vild Med Mad direkte eller indirekte erfarer, at indholdet er i strid med gældende lovgivning og/eller er:
  • Indlæg som er eller har karakter af at være chikane mod andre
  • Reklamer
  • Indlæg skrevet i så grove vendinger, at vi finder det mest rigtigt at fjerne det

Læs endvidere vildmedmad.dk’s persondatapolitik på www.vildmedmad.dk/persondatapolitik

Har du spørgsmål til ovenstående, kan du kontakte os her.

Del din ret her!

Har du en konge ret du vil dele?